سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خداوند، اصرارکنندگان و پیگیران در دعا رادوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]